Projecten

Vakkundig voor u gerealseerd

J. Bos en Zonen is al jaren actief in de grond- weg- waterbouw. Door deze jarenlange ervaring zijn wij in staat om onze klanten en opdrachtgevers van goed advies te voorzien en het project van begin tot eind te verzorgen. Van het maken van ontwerpen en bouwrijp maken tot afrondend straatwerk of het leveren van één kuub zand. Wij zijn van alle markten thuis!

Mogelijkheden
Bent u benieuwd of wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0182 – 372 298 of stuur een e-mail naar info@bosmoordrecht.nl Wij adviseren u graag!

Onze recente projecten

Esse Hoog / Nieuwerkerk aan den IJssel

Riool renovatie + herinrichting Esse Hoog

In opdracht van de Gemeente Zuidplas heeft Fa. J Bos en Zn het project “Riool renovatie + herinrichting Esse Hoog” te Nieuwerkerk aan den IJssel uitgevoerd. Esse Hoog is een wijk uit de jaren 80. Omdat de levensduur van de riolering ten einde is heeft de Gemeente Zuidplas besloten om de riolering te vernieuwen. Om geen vervuiling in het ondergrondse tracé te krijgen wordt de riolering volledig verwijderd en compleet nieuw aangebracht. Omdat de straat verwijderd wordt tijdens deze werkzaamheden is ervoor gekozen om gelijk een herinrichting door te voeren. Het grootste deel van de bestrating wordt vervangen en volgens de huisstijl van de Gemeente Zuidplas nieuw aangebracht. Het betreft de woonerven Linge, Hunze, Dinkel en de Merwede. Om de bereikbaarheid te waarborgen, zijn voor aanvang van de werkzaamheden eerst brede verbindingen tussen de erven gecreëerd.

Verwijderen en aanbrengen riool | Herstraten en nieuw aan te brengen straatwerk | Herinrichten speelplaatsen

Land van Steyn / Gouda

Land van Steyn fase 4

In opdracht van de Slokker bouwgroep zal Fa. J Bos en Zn het project “Land van Steyn fase 4” te Gouda uitvoeren. Het betreft het grondwerk en bijkomende werkzaamheden voor 26 woningen.

Ontgraven Bouwputten | Aanbrengen puinverharding | Huisaansluitingen Hwa en Vwa riool | Ketenplan en bouwleidingen ingraven | Vlonders en loopbrug

Westergouwe / Gouda

Westergouwe fase 2

In opdracht van Boskalis zal Fa. J Bos en Zn het project “Westergouwe fase 2” te Gouda uitvoeren. De werkzaamheden betreffen het lossen en transporteren van 475.000 m³ zand.

Lossen en transporteren van zand

De Triangel / Waddinxveen

Triangel Deelplan G

Gemeente Waddinxveen is bezig met het uitbreiden van de gemeente. Deelplan G is een fase van de nieuwbouwwijk “De Triangel”. In opdracht van de Gemeente Waddinxveen verzorgt Fa. J. Bos en Zn in deelplan G de voorbelasting inclusief alle bijkomende werkzaamheden.

Leegvissen en dempen bestaande watergangen | Nieuwe watergangen ontgraven | Voorsleuven van riool en kabelsleuf | Egaliseren bestaande maaiveld | Aanbrengen voorbelasting met zand | Plaatsen zakbaken

Wouwsche Hof / Roosendaal

Grond- en straatwerk Roosendaal

Bouwbedrijf Nieuwenhuis bouwt voor de projectontwikkelaar een appartementencomplex aan de Wouwseweg in Roosendaal. Fa. J Bos en Zn verzorgt het grond- en straatwerk voor dit project.

Verwijderen bestaande bomen en opschonen terrein | Ontgraven bouwput | Aansluiten Hwa en Vwa riool | Cunet ontgraven voor parkeerterrein | Aanbrengen puinverharding, bestrating parkeerterrein en inrit

Koningskwartier / Zevenhuizen

Koningskwartier fase 3

In opdracht van de Gemeente Zuidplas zal Fa. J Bos en Zn het project “Koningskwartier fase 3” te Zevenhuizen uitvoeren. De werkzaamheden betreffen het bouwrijp maken van de locatie.

Aanbrengen van riolering en puinverharding | Ontgraven bouwputten en Cunet

Kinderdijk / Nieuw-Lekkerland

Waterkering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

In opdracht van het Waterschap Rivierenland versterkt Van Mourik de primaire waterkering tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS). Het was al langer bekend dat de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer moest worden versterkt, vanwege de vele panden aan de dijk, het drukke verkeer en de grote bedrijvigheid in het gebied. De totale lengte van het traject Kinderdijk-Schoonhovenseveer is 17 kilometer, waarvan een lengte van ongeveer 10 kilometer moet worden versterkt. Met innovatieve oplossingen wordt ingespeeld op de verwachte klimaatwijzigingen, de stijging van de rivierstanden en de bodemdaling van het veen(weide)gebied. Van Mourik is verantwoordelijk voor het versterken van de dijk en heeft de hulp van J. Bos en Zonen ingeschakeld bij het leveren en transporteren van 15.000 m³ klei.

Laden en transporteren van 15.000 m³ klei

Koningskwartier / Zevenhuizen

Koningskwartier fase 2B

In de komende jaren wordt ten zuidoosten van Zevenhuizen een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Zevenhuizen-Zuid wordt een nieuwe betaalbare vestigingsplaats voor jong en oud met veel groen, rust en veiligheid en is daarbij zeer centraal gelegen tussen Rotterdam, Gouda en Den Haag. In totaal worden in Zevenhuizen-Zuid in de komende 15 tot 20 jaar zo’n 1.200 woningen gebouwd. Deze woningen worden fasegewijs ontwikkeld. In opdracht van de gemeente Zuidplas heeft J. Bos en Zonen het project Koningskwartier fase 2B uitgevoerd. Deze fase stond in het teken van het bouwrijp maken van de locatie te Zevenhuizen.

Aanbrengen van de riolering, puinverharding en schottenbrug | Ontgraven van bouwputten, Cunet en sloten

Staatsliedenbuurt / Moordrecht

Vernieuwing riolering

De Staatsliedenbuurt te Moordrecht is een wijk uit de jaren 60. Bij het ontstaan van de wijk in 1962 – 1963 was J. Bos en Zonen verantwoordelijk voor de aanleg. De Gemeente Zuidplas heeft nu opdracht gegeven om de riolering van de hele Staatsliedenbuurt te vervangen in verband met veroudering van het rioolstelsel.

Werkwijze
Aangezien de Staatsliedenbuurt uit smalle straten bestaat is het een vereiste om gestructureerd te werk te gaan. In eerste instantie hebben we daarom in kaart gebracht hoe het oude rioolstelsel is aangelegd en aan de hand van deze gegevens hebben we besloten in verschillende fases de riolering te vervangen in de Staatsliedenbuurt. In een aantal straten is de riolering gesitueerd aan de achterzijde in de poorten. Door middel van by-pass leidingen leiden we de nieuwe riolering om naar de straat. Op deze manier kunnen we iedereen aansluiten op het nieuwe rioolstelsel. Tevens brengen we een gescheiden rioolstelsel aan. Dit houdt in dat het vuile water wordt gescheiden van het schone oppervlakte- / regenwater. Na het vervangen van de oude riolering wordt de oppervlakte opnieuw bestraat volgens de nieuwe standaard van de Gemeente Zuidplas. De nieuwe standaard houdt in dat er rekening gehouden wordt met parkeerruimte, as verspringingen en mindervalide op- en afritten.

De Brinkhorst / Moordrecht

Doorstorten en voorbelasten locatie

De Brinkhorst te Moordrecht is een wijk voor iedereen! De woningen zijn verdeeld over kleine, intieme woonbuurtjes die door middel van dwarsstraatjes allemaal met het achtergelegen polderlandschap verbonden zijn. In totaal worden in De Brinkhorst 6 wijken gebouwd. Van appartementen tot eengezinswoningen en van 2 onder 1 kappers tot vrijstaande woningen. In opdracht van B.P.D is J. Bos en Zonen verantwoordelijk voor het voorbelasten van het project De Brinkhorst te Moordrecht. De werkzaamheden betreffen het doorstorten en voorbelasten van de locatie.

Zand leveren en verwerken | Zakbaken plaatsen, inmeten en verwerken | Watergangen dempen en ontgraven | Voorsleuven riool

Over het Water oost / Schiedam

Parkblok 1

Het project Over het Water ligt in het gebied rond de Parkweg ten noorden van de Burgemeester van Haarenlaan te Schiedam. In het beeldkwaliteitsplan voor Nieuwland heeft het gebied in Schiedam de sfeer Parkstad gekregen. De bouwblokken zijn een soort ‘eilanden in het groen’. Rond het gebied komt onder andere een grote waterpartij, waardoor het project de naam Over het Water heeft gekregen. In opdracht van Dura Vermeer Bouw Zuid West heeft J. Bos en Zonen het bouwrijp maken van Over het Water Oost, Parkblok 1 op zich genomen.

Ontgraven bouwputten en cunet | Aanbrengen riool en huisaansluitingen, puinverharding en bestrating binnenplaats